Wat doen wij met ons Mobiel Abonnement?

Bij het zoeken naar het juiste mobiele telefoonabonnement is het vaak het probleem dat je geconfronteerd wordt met enorm veel mogelijkheden. Iedere provider biedt op basis van bel- en internetbundels verschillende abonnementen waarbij je de beschikking kunt krijgen over de door jou gewenste smartphone. Het grootste verschil tussen deze abonnementen zit echter vaak in de voorwaarden. Hierbij moet men denken aan de contractduur, de houdbaarheid van de belminuten en de databundel, de kosten voor bellen en internetten buiten de bundel en de servicevoorwaarden. Over het algemeen kan men kiezen tussen een contractduur van 12 of 24 maanden waarbij het contract na afloop stilzwijgend verlengd wordt. Maar wat zijn jouw mogelijkheden als je een abonnement binnen de contractperiode of daarna wilt beëindigen.

Wet van Van Dam

Sinds de invoering van de Wet Van Dam op 1 december 2011 dienen aanbieders van telecom abonnementen zich aan bepaalde voorwaarden te houden. Zo mag de contractduur voor mobiele telefoonabonnementen maximaal 24 maanden bedragen en mag een abonnement niet stilzwijgend verlengd worden. Hiernaast gelden ook nog vanuit de Telecommunicatiewet een aantal regels waaraan de aanbieder van mobiele telefoonabonnementen zich moet houden. De Wet Van Dam heeft vooral betrekking op abonnementen voor consumenten. Zakelijke abonnementen vallen vooralsnog buiten deze wetgeving. Ook maakt de Wet van Dam een onderscheid tussen contracten voor bepaalde tijd en contracten voor onbepaalde tijd. Als een telecomprovider zich niet aan de bepalingen van de Wet van Dam houdt, kan door de wetgever een sanctie van € 450.000,00 worden opgelegd.

Contracten van bepaalde duur

Bij een contract van bepaalde duur hebben de voorwaarden van provider grote invloed op het afkopen van het abonnement. In veel gevallen zal men geconfronteerd worden met een afkoopsom die berekend is over de resterende contractduur. Vaak heeft de provider dan ook het recht om de kortingsacties, die geldig waren bij het aangaan van het abonnement, te negeren. Ook heeft de provider het recht om administratiekosten voor het opzeggen van het contract in rekening te brengen. Het gevolg is dat de consument te maken heeft met een aanzienlijke afkoopsom waardoor het vroegtijdig beëindigen van het abonnement niet meer interessant is. Als men bijvoorbeeld een abonnement heeft afgesloten waarbij 50% korting geldt op de maandelijkse abonnementskosten van € 50,00 zal de provider bij vroegtijdige beëindiging van het abonnement het volledige maandbedrag gebruiken voor het berekenen van de afkoopsom. Als de resterende contracttermijn nog 8 maanden bedraagt zal de afkoopsom dan minstens € 400,00 plus administratiekosten bedragen terwijl het uitzitten van het contract slechts € 200,00 (8 maandtermijnen ad € 25,00) zal kosten.

Contracten van onbepaalde duur

De meeste consumenten gaan een abonnement aan voor 12 of 24 maanden waarna zij een nieuw contract afsluiten zodat zij de beschikking hebben over een betere voorwaarden en een nieuw toestel. Na de contractperiode mag de telecomprovider het contract stilzwijgend verlengen tot een contract van onbepaalde duur waarbij de consument op elk moment kan opzeggen met een maximale opzegtermijn van 1 maand. Een stilzwijgende verlenging van een contract voor een bepaalde periode van 12 of 24 maanden is dus niet toegestaan. Na het stilzwijgend verlengen van een abonnement mag de telecomprovider bij het opzeggen van het contract geen kosten in rekening brengen.

Zakelijke abonnementen

Op 1 oktober 2016 zullen een aantal wijzigingen op artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet in werking treden waardoor er een einde komt aan het stilzwijgend verlengen van zakelijke abonnementen door telecomproviders. Zakelijke klanten kunnen hierdoor na afloop van de contractperiode het lopende abonnement per maand beëindigen. Deze wetswijziging is ook van toepassing op de abonnementen die voor 1 oktober 2016 stilzwijgend zijn verlengd. Afwijkend ten opzichte van de Wet van Dam kan de zakelijke abonnee op uitdrukkelijk verzoek afwijken van een opzegtermijn van één maand en een opzegtermijn van drie maanden hanteren. Door deze wetswijziging gelden voor zakelijke gebruikers praktisch dezelfde bepalingen als voor de consument.

Conclusie

Vooral omdat bij een vroegtijdige beëindiging van een contract alle kortingsregelingen vervallen en administratiekosten worden berekend, is het in veel gevallen beter de resterende tijd van het contract gewoon uit te zitten. Bij het aflopen van het contract heeft de consument de mogelijkheid om het contract per maand, met een opzegtermijn van een maand, te beëindigen. Hierbij mag de provider geen opzegkosten in rekening brengen. Een aflopend abonnement mag niet verlengd worden met een abonnement van bepaalde duur. Voor de zakelijke gebruikers geldt dat zij nog even geduld moeten hebben tot op 1 oktober 2016 de wetswijziging van de Telecommunicatiewet in werking treedt. Na 1 oktober 2016 hebben de zakelijke gebruikers praktisch dezelfde rechten als een consument.

Over Gerard Ubert

Een gestoord maar zeker creatief brein die in staat is om verschillende hersenspinsels op papier te zetten. Mijn specialisaties: Consumenten electronica, Sociale items en suggestieve blogs.

Kijk ook

De chatprogramma’s van vroeger

Via een scherm met elkaar communiceren vinden wij nu heel normaal. Maar hoe is het …