Wat doen wij met: De Nexit?

Nederland in de EEG

Nu de inwoners van Groot Brittannië hebben gekozen voor een vertrek uit de Europese Economische Gemeenschap (EEG), is in Nederland een levendige discussie omtrent een Nexit ontstaan. Het aankomende vertrek van Groot Brittannië uit de EEG heeft sterk bijgedragen aan de verschillen tussen de voorstanders en tegenstanders van een Nexit. De voorstanders streven naar een autonoom en soeverein beschikkingsrecht voor Nederland terwijl de tegenstanders geloven in een uniforme regelgeving voor de Europese Economische Gemeenschap. Maar wat doen wij bij een Nexit?

Export:

Nederland, één van de oprichters van deze economische gemeenschap, is economisch sterk afhankelijk van de Europese Economische Gemeenschap. Sinds mensenheugenis, bijvoorbeeld de Vereenigde Oost-Indië Compagnie, staan de Nederlanders bekend als de handelaars van Europa. Onze gehele economie en infrastructuur is gebaseerd op de import en export van goederen van en naar andere landen. Wij bezitten één van de grootste havens van Europa, zijn het doorvoerstation voor handel tussen onze oosterburen en Groot Brittannië en spelen een dominerende rol met betrekking tot het vrachtvervoer in Europa. Een vertrek uit de Europese Economische Gemeenschap zal grote gevolgen hebben voor Nederland als import- en exportland. Zijn wij Nederlanders bereid om het risico te nemen om deze handelsstatus op het spel te zetten?

Valuta:

Één van de grootste veranderingen binnen de Europese Economische Gemeenschap was de invoering van één enkele Europese valuta: De Euro. De schommelingen in de wisselkoersen tussen de verschillende Europese valuta vormde een belemmering voor de internationale handel. De invoering van de Euro maakte een eind aan dit verschijnsel waardoor het internationale handelsverkeer binnen de Europese Economische Gemeenschap sterk gestimuleerd werd. Echter de invoering van de Euro heeft de Nederlandse samenleving ongeveer 4,5 miljard Euro (10 Miljard gulden) gekost. Een Nexit en de herinvoering van onze eigen nationale valuta zal opnieuw een dergelijke investering van de Nederlandse samenleving eisen. Onder invloed van de Europese Economische Gemeenschap hebben we aanzienlijke financiële steun aan bijvoorbeeld Griekenland en Italië verleend. Maar is de Nederlandse burgerij nogmaals bereid om miljarden te investeren om onze eigen nationale valuta opnieuw in te voeren?

Wetgeving en regelgeving:

Onder invloed van de Europese Economische Gemeenschap zijn er veel aanpassingen in de wet- en regelgeving gedaan. Een Europese uniformiteit op economisch en sociaal gebied is de voornaamste reden voor deze wijzigingen. Veel van onze lokale wet- en regelgevingen zijn aangepast op de Europese situatie waardoor vrij verkeer van handel en goederen gerealiseerd kon worden. Zo kunnen gepensioneerden nu op betrekkelijk eenvoudige wijze hun pensioen behouden als zij zich in een ander EU-land vestigen. Ook kunnen ingezetenen waar dan ook binnen de Europese Economische Gemeenschap recht doen gelden op sociale ondersteuning. Een Nexit kan dus enorme gevolgen hebben voor de Nederlanders die zich elders in de Europese Economische Gemeenschap gevestigd hebben. Moeten zij nu een verblijfsvergunning aanvragen en mogen zij, als zij daar een bedrijf hebben gevestigd, hun commerciële activiteiten voortzetten?

Vluchtelingenbeleid:

De stroom vluchtelingen van buiten de Europese Economische Gemeenschap is één van de grootste sociale problemen voor de gehele gemeenschap. Ondanks de gevolgen van de Economische crisis is Europa nog steeds een zeer aantrekkelijke bestemming voor economische en politieke vluchtelingen. Sinds 2013 worden binnen de Europese Economische Gemeenschap uniforme regels en verordeningen gehanteerd op het gebied van binnengrenscontroles en vluchtelingenbeleid. Echter is een gemeenschappelijk asielbeleid nog niet gerealiseerd omdat de lokale wetgevingen nog niet zijn aangepast op de wet- en regelgeving van de Europese Economische gemeenschap. Om deze reden maakt men gebruik van een noodprocedure waarbij de grote stroom aan vluchtelingen op basis van quota over de lidstaten van de Europese Economische gemeenschap verdeeld worden. Bij een Nexit zal Nederland zich mogelijk onttrekken aan het Europese asielbeleid en zelf moeten zorg dragen voor een lokale regelgeving en financiering voor de opvang van vluchtelingen. Ook hier zullen wij dus aanzienlijk moeten investeren in het opzetten van grenscontroles en het initialiseren van een lokaal vluchtelingenbeleid. Of gaan zij Nederlanders onze grenzen dichtgooien en ons sociaal en maatschappelijk isoleren van de rest van Europa?

Autonomie:

Er is veel discussie over de autonomie en de soevereiniteit van de Nederlandse staat als het gaat om het toepassen van, door de Europese Economische Gemeenschap, opgelegde wijzigingen in de wet- en regelgeving. Door de complexiteit is het voor de gemiddelde Nederlander moeilijk te begrijpen waarom deze aanpassingen noodzakelijk zijn. Het gevolg is dat de weerstand tegen de invloed van het Europese parlement steeds meer toeneemt. Steeds meer Nederlanders twijfelen aan het zelfbeschikkingsrecht van de Nederlandse regering en zien de invloed van het Europese parlement steeds meer toenemen. Natuurlijk dienen sommige wet- en regelgevingen aangepast te worden op de lokale situatie van een lidstaat en hier moet het Europese parlement dan ook vrijwillig aan meewerken. Moet Nederland zich afscheiden van de Europese Economische Gemeenschap omdat we het niet helemaal eens zijn met het Europese beleid of moeten wij eens leren om met de vuist op de Europese vergadertafel te slaan?

Een Nexit:

Er zijn talloze redenen aan te voeren waarom Nederland uit de Europese Economische Gemeenschap zal moeten stappen. Maar er zijn ook talloze redenen waarom Nederland juist binnen de Europese Economische Gemeenschap moet blijven. Door de complexiteit van deze materie is het moeilijk om een helder beeld te krijgen van de rol van Nederland binnen de Europese Economische Gemeenschap. Hier ligt een belangrijke taak voor de Nederlandse politiek zodat iedere Nederlander meer begrip en inzicht krijgt over de positie van Nederland binnen de Europese Economische Gemeenschap. Een duidelijk overzicht van de rechten en de plichten van Nederland als lidstaat zal bij de gemiddelde burger de noodzakelijke helderheid bieden over de rol van Nederland binnen de Europese Economische Gemeenschap Wat betreft een eventuele Nexit: Zijn de Nederlanders opnieuw bereid om invulling te geven aan de enorme kostenpost die een Nexit met zich mee brengt?

Over Gerard Ubert

Een gestoord maar zeker creatief brein die in staat is om verschillende hersenspinsels op papier te zetten. Mijn specialisaties: Consumenten electronica, Sociale items en suggestieve blogs.

Kijk ook

De chatprogramma’s van vroeger

Via een scherm met elkaar communiceren vinden wij nu heel normaal. Maar hoe is het …