Wat doen wij met de kabinetsformatie?

De verkiezingen van dit jaar liggen al weer een geruime tijd achter ons. In maart van dit jaar heeft de Nederlandse bevolking ruim 10.5 miljoen stemmen uitgebracht. Echter gezien de uitslag van de verkiezingen heeft ruim 81.9 procent van de kiesgerechtigde bevolking de politiek voor een schijnbaar onmogelijke opgave gezet. Het democratische proces werd direct verstoord door enkele politiek ontregelde individuen die hardop verkondigden dat zij nooit met de PVV in één kabinet wilden zitten. Ook al is de PVV in grootte de tweede partij van Nederland, de overige partijen zijn van mening dat zij 13 procent van de stemgerechtigde bevolking gerust kunnen discrimineren. Ook de PvdA, waarvan de fractie gereduceerd is tot 9 zetels, is politiek buiten spel gezet. Het gevolg is dat de politieke kopstukken zich al maanden lang zitten te beraden over de samenstelling van het kabinet. Niet echt een geruststellende gedachte als we denken aan de vele politieke beslissingen die het kabinet in de toekomst moet gaan maken. We stevenen af op een kabinet van tegenstellingen!

Donorwet:

De Donorwet, die afkomstig is uit de stal van D’66, is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zal na de zomer door de Eerste Kamer behandeld worden. Deze wet schrijft voor dat iedereen een donor is tenzij men hiertegen bezwaar heeft gemaakt. De tegenstellingen tussen het progressieve D’66 en de overige kabinetskandidaten is hierin zeer groot. Natuurlijk heeft de ChristenUnie grote bezwaren tegen dit wetsvoorstel. Maar ook de meerderheid van het CDA en VVD is tegen dit principe. Kortweg als de ChristenUnie een volwaardige coalitiepartner wordt, zal D’66 dit wetsvoorstel geheel van tafel moeten halen.

Europa:

Ondanks dat Rutte van mening is dat de Nederlandse regering een uitstekende relatie heeft met het Europarlement, zijn veel partijen van mening dat het optreden van Rutte als minister president aan alle kanten rammelde. De tegenstellingen tussen Nederland en het Europarlement staan al geruime tijd onder druk. Steeds weer bleek de Nederlandse regering het onderspit te moeten delven in de vele discussies die in Brussel gevoerd zijn. Met welke boodschap zal de volgende Minister President naar Brussel stappen is het grootste vraagstuk waar de coalitiepartners mee kampen. VVD en CDA hechten veel belang aan een goede relatie en samenwerking met Europa. D’66 is een grote voorstander van een vereend Europa en de ChristenUnie wil de macht van Brussel beperken.

Voltooid leven:

Bij de kabinetsformatie hebben we te maken met drie grotere politieke partijen (VVD, CDA en D66) te gezamenlijk geen meerderheid hebben in de tweede kamer. Om deze reden mag de ChristenUnie als vreemde eend in de bijt aanschuiven bij de kabinetsformatie. Als gevolg hiervan zijn ineens de tegenstellingen tussen D’66 en de ChristenUnie het grootste struikelblok bij de kabinetsformatie geworden. Vanuit geloofsovertuigingen zal de ChristenUnie namelijk nooit het principe van ‘Voltooid leven’ kunnen steunen. Ook heb je honderden kwalen die het leven ondragelijk maken, de ChristenUnie is van mening dat alleen god hierin een beslissing mag nemen. D’66 daarentegen kwam met een eigen wetsvoorstel waardoor ouderen zelf het besluit kunnen nemen om hun leven te beëindigen zonder dat er een medische reden aan ten grondslag ligt.

Wietwet:

Dat D’66 een progressieve politieke partij is blijkt ook uit het feit dat zij voorstander zijn van het reguleren van de wietteelt.. Het wetsvoorstel, dat door D’66 werd ingediend, is zonder steun van CDA, ChristenUnie en VVD door de Tweede Kamer aangenomen. Ook hier zal na de zomer door de Eerste Kamer een besluit in worden genomen. D’66 hoopt hierbij op de hulp van de VVD senatoren omdat deze hadden aangegeven wel open te staan voor het reguleren van de wietteelt. Zowel het CDA als de ChristenUnie blijven hierin oppositie voeren.

Kabinetsformatie:

De formatie van een nieuw kabinet zal nog wel even op zich laten wachten. Gezien de enorme tegenstellingen tussen de potentiële coalitiepartners zullen nog veel discussies gevoerd moeten worden voordat er überhaupt zicht komt op een mogelijke samenwerking. Ondanks dat het schip nu stuurloos rond dobbert in de politieke oceaan, de partijleiders hebben inmiddels wel een tropisch eilandje gevonden om hun vakantie te vieren. Omdat het item kabinetsformatie niet is vastgelegd in de grondwet hebben de politieke kopstukken bij de kabinetsformatie alleen te maken met ongeschreven regels en procedures. Er bestaat geen wettelijk termijn waarbinnen de kabinetsformatie moet worden afgerond. Nu is het maar te hopen dat zij voor de volgende verkiezingen overeenstemming kunnen bereiken. Anders hebben zij vier jaar voor niets onderhandeld!

Over Gerard Ubert

Een gestoord maar zeker creatief brein die in staat is om verschillende hersenspinsels op papier te zetten. Mijn specialisaties: Consumenten electronica, Sociale items en suggestieve blogs.

Kijk ook

De chatprogramma’s van vroeger

Via een scherm met elkaar communiceren vinden wij nu heel normaal. Maar hoe is het …