Wat doen wij met Aardbevingen?

Door een vernietigende aardbeving stond onlangs Italië midden in het nieuws. In het bergachtige gebied van centraal Italië vond een aardbeving plaats met de kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Een dergelijke aardbeving, die op de schaal van Richter als “krachtig” vermeld staat, veroorzaakt zware materiële schade en kan oude en zwakke gebouwen laten instorten. Door de kracht van een dergelijke aardbeving zijn de gevolgen in een straal van 150 kilometer van het epicentrum merkbaar. Mede hierdoor hebben ongeveer 250 mensen bij deze aardbeving in centraal Italië hun leven verloren. In het zwaar getroffen dorpje dorpje Amatrice stortte een hotel in waar meer dan 70 gasten verbleven. Meerdere dorpen in dezelfde regio werden door de aardbeving praktisch van de kaart geveegd.

Zwaarste aardbeving in Nederland:

In Nederland hebben we te maken met twee regio’s waar aardbevingen voorkomen. De meest bekende regio is natuurlijk Groningen waar, mogelijk door de gaswinning, met de regelmaat van de klok zeer lichte aardbevingen voorkomen. De andere regio die te maken heeft met het verschijnsel aardbevingen is Zuid Limburg. In deze regio vond ook de zwaarste aardbeving in de Nederlandse geschiedenis plaats. Op 13 april 1992 vond midden in de nacht een vrij krachtige aardbeving plaats met een kracht van 5.8 op de schaal van Richter. Deze aardbeving, waarvan het epicentrum even ten zuiden van Roermond lag, werd gevoeld tot in Engeland, Frankrijk, Zwitserland en zelfs Tsjechië. In midden Limburg werden vooral oudere gebouwen beschadigd, werden auto’s geraakt door vallend puin en vonden landverschuivingen en oeververzakkingen plaats. De aardbeving werd voorafgegaan door een lichtere beving van 4.8 op de schaal van Richter en werd in de maand na de beving gevolgd door 200 naschokken met sterktes tot 3,8 op de schaal van Richter. De regio Groningen wordt met regelmaat van de klok getroffen door lichte aardbevingen met een maximale kracht van 1.7 op de schaal van Richter. Echter heeft deze regio ook wel eens te maken met een zwaardere aardbeving. Zo vond op 16 augustus 2012 een aardbeving plaats met 3.8 op de schaal van Richter.

Wat te doen tijdens een aardbeving:

In Nederland vinden vooral lichtere aardbevingen plaats. Een zware aardbeving is in Nederland echt een uitzondering. In andere delen in de wereld, waar wel krachtige tot zelfs catastrofale aardbevingen plaats vinden, hebben de overheden uitgebreide rampenplannen. Zo heeft de regionale overheid van Californië een uitgebreide brochure waarmee men inwoners van deze regio voorlichting geeft. Hierin wordt beschreven hoe men zich kan voorbereiden en hoe men moet handelen tijdens en na de aardbeving. Zo moet men voor minstens een voedselvoorraad aanleggen waarmee men minstens 7 dagen vooruit kan. Ook kan men vooraf een verzamelplaats afspreken als familieleden van elkaar gescheiden worden en wordt men geadviseerd om zich goed te verzekeren tegen dit natuurgeweld. Ook zijn er natuurlijk richtlijnen hoe men moet handelen tijdens aardbevingen. Zo worden inwoners geadviseerd om zo snel mogelijk open plekken, zonder gebouwen en andere obstakels, op te zoeken. In een drukke omgeving met veel publiek moet men paniek voorkomen en vooral laag schuilen waarbij men de nek en het hoofd met de handen beschermd. Als men echter in een gebouw verblijft is het raadzaam om onder een stevige tafel te schuilen of tegen een binnenmuur aan te gaan staan. Als men op het moment van de aardbeving in een auto rijdt moet men direct de auto uit het verkeer sturen en aan de kant parkeren. Belangrijk hierbij is dat men niet onder bruggen of naast elektriciteitsmasten, lantarenpalen of stoplichten parkeert. In bergachtige omgevingen moet men opletten op landverschuivingen en aan de kust moet men rekening houden met Tsunami’s.

Wat te doen na een aardbeving:

Direct nadat de aardbeving heeft plaats gevonden moet men enkele handelingen verrichten om de eigen veiligheid zeker te stellen. Men moet direct controleren op brand en ontvlambare situaties. Vooral als men gas ruikt dient men gelijk de hoofdgaskraan af te sluiten. Bij mogelijke beschadigingen aan elektrische bedrading dient men gelijk de stroom af te sluiten. Het (Tijdelijk) afsluiten van de hoofdtoevoer van gas en elektriciteit is in alle gevallen een verstandig besluit. Als de telefoon nog werkt, gebruik deze alleen in geval van nood. Ook dient men rekening te houden met het feit dat objecten nog van de muur of uit een kast kunnen vallen. Men kan na de aardbeving beter even de veiligheid buiten opzoeken omdat de naschokken nog voor flinke schade kunnen zorgen. Laat wel een bericht voor familieleden achter als je besluit jouw huis te verlaten. Verder moet men naar de mededelingen op de radio luisteren zodat men van de gehele situatie op de hoogte blijft. Eenmaal buiten is het belangrijk om de straten zo vrij mogelijk te houden zodat de nooddiensten (Ambulance, brandweer en politie) ook de noodsituaties kunnen bereiken. Let erop dat je niet in de buurt van elektriciteitskabels bent en probeer een omgeving met hoge obstakels (Flats, Kantoren, Masten e.d.) te vermijden.

Een krachtige aardbeving in de kuststreek:

Zoals eerder vermeld zijn er in Nederland twee regio’s, Groningen en Limburg, die te maken hebben met het verschijnsel van lichte aardbevingen. Maar wat zal het gevolg zijn als er een krachtige aardbeving zal plaatsvinden in de kuststreek van Nederland? Bij een dergelijke aardbeving zullen er landverschuivingen plaatsvinden waardoor bijvoorbeeld de duinen aanzienlijk beschadigd worden. Omdat de Noordzee een betrekkelijk kleine zee is zullen er kleine tot middelgrote Tsunami’s kunnen ontstaan. Omdat de duinen onze natuurlijke barrière tegen het zeewater zijn zullen door de landverschuivingen grote delen van onze kustprovincies onderstromen. In Nederland wordt, bij de constructie van woningen en andere gebouwen alleen rekening gehouden met de gevolgen van een lichte aardbeving. Een zware aardbeving van bijvoorbeeld 7 op de schaal van Richter zal daarom al catastrofale gevolgen kunnen hebben. Veel gebouwen zullen instorten, onze infrastructuur (wegen, spoorwegnet e.d.) zal door de zachte ondergrond zwaar beschadigd worden en het energie netwerk zal het volledig laten afweten. Als we beseffen dat het westen van het land het dichtst bevolkt is (Randstad) zullen er talloze slachtoffers gaan vallen. Wat de hulpverlening betreft zijn we afhankelijk van het oosten van het land waardoor deze regio’s weer te maken krijgen met enorme logistieke problemen. Kortweg een krachtige aardbeving in de kuststreek van Nederland zal de Nederlandse maatschappij voor altijd veranderen.

Voorbereidingen in Nederland:

In Nederland hebben we gelukkig zelden te maken met zware of catastrofale aardbevingen. Tot op heden hebben de aardbevingen in Nederland alleen zware materiële schade veroorzaakt en zijn er nog nooit slachtoffers te betreuren geweest. De aardbevingen in Nederland veroorzaken natuurlijk wel een ontwrichting van het dagelijkse leven dat ik redelijk korte tijd hersteld kan worden. Natuurlijk zijn er trieste voorbeelden waarbij mensen hun persoonlijke bezittingen verloren hebben of zelfs dakloos geworden zijn. Gelukkig kan men stellen dat de mogelijkheid van een zwaardere aardbeving niet tot de realiteit van het dagelijkse Nederlandse leven behoort. Echter is het altijd verstandig dat men op één of andere manier voorbereid moet zijn op een eventuele natuurramp.

Over Gerard Ubert

Een gestoord maar zeker creatief brein die in staat is om verschillende hersenspinsels op papier te zetten. Mijn specialisaties: Consumenten electronica, Sociale items en suggestieve blogs.

Kijk ook

De chatprogramma’s van vroeger

Via een scherm met elkaar communiceren vinden wij nu heel normaal. Maar hoe is het …