Je hebt recht op bijna 5.900 vrije dagen!

Eindelijk is het zo ver. Jarenlang heb je rusteloos in de schoolbanken gehangen en nu is het moment daar dat je volwaardig aan het arbeidsproces gaat deelnemen. Afhankelijk van het type en de duur van de opleiding start bij de één de arbeid carrière al op 20 jarige leeftijd en bij de ander pas op 24 of zelfs 26 jarige leeftijd. Maar gemiddeld mogen we er toch wel van uit gaan dat wij 45 jaar lang ons steentje aan de Nederlandse economie mogen bijdrage. En als je die 45 jaar vertaald in dagen kom je gemiddeld op 10.539 werkdagen (28.9 werkjaren) en 5.886 werkdagen (16,1 verlofjaren).

De vrije dagen:

In die 45 jaar dat we vol enthousiasme deelnemen aan het arbeidsproces kunnen we gelukkig ook een groot aantal vrije dagen tegemoet zien. Natuurlijk hebben we al rekening te houden met de weekenden die ons al een dikke 104 vrije dagen per jaar opleveren. Als we hierbij onze vakantiedagen optellen komen we al snel op bijna 131 verlofdagen per jaar. Dus vertel maar direct aan jouw baas dat je 4.3 maand per jaar niet beschikbaar bent voor het verrichten van arbeid. Dus we hebben per jaar 7.7 maanden de tijd om de centjes te verdienen die we in die resterende 4.3 maanden weer kunnen uitgeven.

Werkloze uren:

Echter als je alles in uren gaat berekenen wordt de verhouding tussen werkuren en vrije uren veel groter. Als je een full-time baan hebt neem je gemiddeld 38 uur per week deel aan het arbeidsproces. Als je dan bedenkt dat er in een week 168 uur zit, betekent dit dat je slechts voor 22.6 procent van de week beschikbaar bent om werkzaamheden te verrichten. Als je dit dan weer afzet tegen jouw 45 arbeidsjaren dan heb je zelfs recht op 12.675 vrije dagen oftewel 34.7 jaar vrijheid! Het wordt dus hoog tijd om eens salarisverhoging bij de baas te vragen zodat je al die vrije tijd naar hartenlust kan invullen!

Werkdagen:

Inderdaad lijken die 45 jaar wel een eeuwigheid ten opzichte van de gemiddelde levensverwachting van 81.3 jaar in Nederland. En inderdaad ben je dus in dagen gerekend meer dan 55 procent van jouw arbeidsleven druk aan het werk om jouw boterhammetje op de plank te krijgen. Gelukkig heeft een arbeidsdag slechts 8 uur waardoor we nog altijd 16 uur per dag onze aandacht aan andere zaken kunnen geven. En geef toe, het is in de tuin toch heerlijk vertoeven als je moe en voldaan van jouw werk komt? Nu vraag je je zeker af of er dan nog zaken waarmee je het aantal arbeidsdagen kan reduceren. Het antwoord hierop is volmondig JA! Vrouwen kunnen bijvoorbeeld 16 weken zwangerschapsverlof opnemen. Dus als je drie kinderen krijgt, kan je bijna een jaar van jouw arbeidsleven afhalen. Voor vaders geldt dan weer dat zij recht kunnen doen gelden op 5 dagen vaderschapsverlof (2 betaald en 3 onbetaald). Hiernaast zijn er ook andere situaties waarbij je recht kan doen gelden op verlof. Denk hierbij aan trouwen, het verzorgen en het overlijden van een naaste. En als klap op de vuurpijl blijkt een werknemer dan ook nog eens 6 dagen per jaar gebruik te maken van ziekteverlof.

Overuren:

Uit recentelijk onderzoek bleek ook nog eens dat de gemiddelde Nederlandse arbeider 3 overuren per week maakt. Vooral werknemers in de financiële sector, de ICT, het onderwijs en de vervoerssector zijn notoire overwerkers. En hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer overuren er gemaakt worden. Bij de lager opgeleiden maakt ‘slechts’ 29 procent overuren terwijl bij de groep met een middelbare opleiding 40 procent overuren maakt. Bij de hoger opgeleiden lijkt het werkenthousiasme aanzienlijk hoger te liggen want daar maken 74 procent van de werknemers regelmatig overuren. Maar niet alleen het opleidingsniveau heeft invloed op de gemaakte overuren. Gemiddeld maken we 3.4 overuren per week hetgeen neer komt op bijna één arbeidsjaar op de 45 jarige arbeid carrière. Hierbij blijkt dan ook nog eens dat de werkgevers meer dan de helft van de overuren niet uitbetaald. Kortweg, wij werken bijna één jaar langer zonder dat daar een vergoeding tegenover staat!

Werkelijke werkdagen:

Als we een gehele arbeid carrière beoordelen zijn er nog een aantal zaken die een invloed hebben op de totale arbeidsduur. Er gaan namelijk van de 10.539 arbeidsdagen nog een aantal verloren door bijzondere verlofregelingen. Als we deze in onze berekening meenemen blijven er iets meer dan 10.026 arbeidsdagen over. Zaken zoals het zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, ziekteverzuim, zorgverlof en calamiteitenverlof zorgen er voor dat we gemiddeld 513 dagen minder werken tijdens onze 45 jarige loopbaan. Maar nu hoef je geen medelijden met de werkgever te hebben want daar tegenover staat dat wij gemiddeld weer 341 dagen aan overuren extra werken.

Over Gerard Ubert

Een gestoord maar zeker creatief brein die in staat is om verschillende hersenspinsels op papier te zetten. Mijn specialisaties: Consumenten electronica, Sociale items en suggestieve blogs.

Kijk ook

De chatprogramma’s van vroeger

Via een scherm met elkaar communiceren vinden wij nu heel normaal. Maar hoe is het …