De exodus van aanbieders van online kansspelen

De Nederlandse kansspelautoriteit (KSA) heeft op 30 mei aangekondigd dat zij strenger zullen toezien op de handhaving van de restricties voor online casino’s en exploitanten van online kansspelen die zich op Nederlandse spelers richten. Hierbij zal de KSA zich speciaal gaan focussen op de kleinere aanbieders en exploitanten van de online kansspelen. In de aankondiging op de officiële website van de KSA wordt melding gemaakt van een thematische actie tegen online kansspelen waaraan minderjarigen kunnen deelnemen. Henk Kesler, de vice-voorzitter van de KSA zei dat het ongepast is om minderjarigen toegang te geven tot dergelijke sites.

Beperken van de mogelijkheden:

Op basis van deze nieuwe strategie heeft de KSA bij buitenlandse exploitanten het dringende verzoek neergelegd om het dataverkeer van Nederlandse IP adressen en om banktransacties vanaf Nederlandse banken te blokkeren. Hiernaast hoopt de KSA een einde te maken aan de omleidingen van lokale .nl-adressen naar .com-adressen. Ook zal de KSA de activiteiten van exploitanten die zich op de Nederlandse markt richten nauwlettend in de gaten houden. Elke overtreding van de regels zal dan met harde hand worden aangepakt. Ook zullen de overtreders op de zwarte lijst van de KSA worden geplaatst waardoor zij zich niet kunnen aanmelden voor een toekomstige officiële Nederlandse vergunning.

Exodus lokale operators:

Door de introductie van het verscherpte toezicht door de KSA hebben een aantal exploitanten al doen besluiten om hun activiteiten te staken. Zo laten de sites van Fortuincasino, Klavercasino, Poldercasino en Royal Panda de mededeling zien dat zij niet meer bereikbaar zijn voor Nederlandse spelers. De acties van de KSA zijn vooral gericht op de online casino’s met een Nederlandse uitstraling. Niet alleen de profilering maar ook de content, de naam van het online casino en de lay-out van de website worden hierbij door de KSA beoordeeld. Aangezien de meeste aanbieders van online kansspelen in de toekomst gebruik willen maken van de vergunning voor de Nederlandse markt, hebben zij, door het weigeren van Nederlandse online spelers, voldaan aan het dringende verzoek van de KSA.

Nederlandse markt:

Op grond van de huidige en verouderde wetgeving is het exploiteren en aanbieden van online kansspelen verboden. Ook voorziet de wet niet in het verstrekken van vergunningen voor het online aanbod. Hierdoor zijn de meeste aanbieders van online kansspelen illegaal en kan de KSA geen dringende voorwaarden opleggen aan de aanbieders van online kansspelen. Deelnemers aan online kansspelen lopen hierdoor grote risico’s op financieel verlies, gokverslaving en gokschulden.

Wetgeving:

In verband met de modernisering van de markt voor kansspelen is de Nederlandse overheid al geruime tijd bezig met het wijzigen van de Wet op de kansspelen. Vooral omdat de huidige wetgeving sterk verouderd is en geen aansluiting biedt op de huidige marktontwikkelingen hebben veel exploitanten een creatieve oplossing bedacht waardoor zij de online kansspelen nog steeds in Nederland kunnen aanbieden. Tot nu toe heeft de KSA slecht kleine marktbeperkende stappen kunnen zetten in de regulering van de Nederlandse markt. Hierbij heeft de KSA vooral beperkingen kunnen opleggen aan lokale en landelijke mediahuizen waarbij hen een verbod voor het promoten van illegale online kansspelen werd opgelegd. Met een nieuwe wetgeving wil de Nederlandse overheid grip krijgen op de Nederlandse markt voor online kansspelen. Echter lijkt het er op dat de invoering van deze nieuwe wetgeving wederom vertraging zal oplopen en dat deze mogelijk pas begin 2018 geëffectueerd kan worden.

Vergunningenstelsel:

De nieuwe Wet Kansspelen op afstand voorziet in een regulering van de Nederlandse markt voor kansspelen. Zo zal in de eerste fase een maximering van het aantal fysieke casino’s worden beperkt tot 16 vestigingen. Hierbij houdt de Nederlandse overheid wel rekening met de nieuwkomers maar wordt de Nederlandse markt niet volledig opengesteld. Omdat door onervarenheid nog niet kan worden beoordeeld welke effecten een open vergunningenbeleid op de Nederlandse markt zal hebben. Om deze reden wordt de eerste vergunningenperiode hoofdzakelijk gebruikt voor het hanteren van een gesloten vergunningenstelsel en een beoordeling van de effecten hiervan op de Nederlandse markt.

Over Gerard Ubert

Een gestoord maar zeker creatief brein die in staat is om verschillende hersenspinsels op papier te zetten. Mijn specialisaties: Consumenten electronica, Sociale items en suggestieve blogs.

Kijk ook

Het verschil tussen de S22 Ultra en de S23 Ultra

Het verschil tussen de S22 Ultra en de S23 Ultra

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone die aan al je eisen voldoet en …