Inval NMA bij Telecom Providers

De NMa heeft invallen gedaan bij enkele mobiele operators in Nederland. De NMa onderzoekt namelijk (na verklaringen van 2 anonieme klokkenluiders!) of er sprake is van kartelafspraken in de telecom branche.

En dat is toch wel schokkend te noemen…

De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een “vermoeden” van een overtreding van de Mededingingswet zoals afspraken over prijzen en marktverdeling.

Het doel is ook, om materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is.

Het feit dat de NMa deze bedrijfsbezoeken brengt, wil niet zeggen dat de mobiele operators in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt nog niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. Dus er is op dit moment nog niks over te zeggen.

Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken.

Naar aanleiding van het rapport kan men zich zowel schriftelijk als mondeling verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd.

Reacties? KPN stelt in een een verklaring dat de NMa onderzoek doet naar twee punten:

1) “Afstemmen van verdienmodellen voor het aanbieden van mobiele communicatiediensten op de consumentenmarkt”;

2) “Verdelen van onafhankelijke verkoopkanalen”.

KPN laat verder weten dat alle managers en medewerkers van KPB verplicht zijn te werken volgens wet- en regelgeving. Daarvoor heeft KPN uitgebreide compliance-programma’s, waarmee managers en medewerkers worden geschoold op het punt van mededingingsrecht.

Ook heeft KPN een eigen klokkenluidersregeling. Het voormalige staatsbedrijf benadrukt dat bij de Compliance Officer van KPN over de twee genoemde onderwerpen geen interne meldingen zijn ontvangen.

Tele2? Desgevraagd wil Jan-Willem te Gussinklo, reputation manager bij operator Tele2, weinig over de kwestie kwijt:

“Nee, er is bij ons geen sprake van een jubelstemming. Verder onthouden wij ons van commentaar. Waarom? Omdat wij er nog te weinig van de zaak afweten. Of wij bij ons standpunt blijven dat de tarieven van onze concurrentie te hoog zijn? Ja.”

Over Redactie

De redactie is een telecommunicatie freak in het algemeen zeg maar. De oude koperen draadjes het liefst, maar een Glasvezel kabeltje is ook welkom in het huis. Tevens een liefhebber van : Android, Bodyboarden, Frankrijk, glas wijn, en grieks eten!

Kijk ook

De opkomst van de grote smartphones

Waar voorheen het juist gunstig was dat mobiele telefoons een klein formaat hadden, heeft de …