De voorwaarden van XS4ALL gaan volgens de nieuwe regels

De wijzigingen gelden direct voor contracten die op of na 1 mei zijn aangegaan. Voor bestaande abonnees gelden ze vanaf 1 juni.

De belangrijkste wijziging gaat over de regels rond de verlenging van contracten. Alle abonnementen worden voortaan na de eerste vaste periode omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ze zijn wel elk moment opzegbaar met een termijn van één maand. In de oude voorwaarden staat dat abonnementen telkens stilzwijgend verlengd worden met dezelfde periode, tenzij de abonnee minstens een maand van te voren heeft opgezegd. ‘zie bericht: Opta verduidelijkt regels rond opzeggingen’ .

Verder verbiedt de provider nu expliciet om met het account een internetcafé, belhuis of een soortgelijke onderneming te exploiteren. Verder behoudt de provider zich het recht voor om extra informatie in te winnen over de financiële positie van zijn klanten.

Verder heeft XS4ALL zich aangesloten bij de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten. Dit is verplicht in de Telecomwet die per 1 januari geldig is.

Voorheen was de rechtbank in Amsterdam de plek waar men met klachten terecht kon. De wijzigingen in de voorwaarden zijn vooral nodig omdat de oude voorwaarden uit 2000 niet voldeden aan de eisen van de Geschillencommissie, meldt XS4ALL desgevraagd.

Toch is er nog een bepaling in de nieuwe voorwaarden die opvalt. Artikel 17.2 van de nieuwe Algemene Voorwaarden stelt dat XS4ALL gerechtigd is haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.”. Deze clausule betekent dat een change of control voor de abonnees geen aanleiding kan zijn om weg te gaan bij XS4ALL.

De woordvoerder zegt dat bij overnames in het verleden is gebleken dat zo’n bepaling handig is. Hij benadrukt dat er geen sprake van is dat XS4ALL verdwijnt. Zo’n bepaling is er echter niet voor niets, maar duidt er op zijn minst op dat KPN zijn opties open wil houden.

Frank

Over Redactie

De redactie is een telecommunicatie freak in het algemeen zeg maar. De oude koperen draadjes het liefst, maar een Glasvezel kabeltje is ook welkom in het huis. Tevens een liefhebber van : Android, Bodyboarden, Frankrijk, glas wijn, en grieks eten!

Kijk ook

De opkomst van de grote smartphones

Waar voorheen het juist gunstig was dat mobiele telefoons een klein formaat hadden, heeft de …