Home / Auto Verzekering Vergelijker

Auto Verzekering Vergelijker

De autoverzekering:

Als je in het bezit bent van een voertuig dat door een motor wordt voortbewogen, ben je verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Deze verplichting is terug te lezen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Bij een verkeersongeval kunnen anderen zowel materiële als lichamelijk schade oplopen. Door het afsluiten van een verzekering wordt de schade die je bij een ander veroorzaakt gedekt en worden slachtoffers beschermd.

Als je een autoverzekering wilt afsluiten of als je wilt overstappen naar een andere verzekeraar kan je hieronder de diverse aanbieders en hun verzekeringenpakketen vergelijken.

Als je, ondanks de wettelijke verplichting, jouw motorrijtuig niet verzekerd riskeer je een flinke boete. Regelmatig vergelijkt de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) haar kentekenregister met het register van de verzekeringsmaatschappijen. Als bij deze controle blijkt dat je geen verzekering voor jouw motorvoertuig hebt afgesloten wordt er automatisch een boete van 400 Euro. Echter als de politie jou staande houdt en het blijkt dat je geen verzekering hebt afgesloten riskeer je zelfs een boete van 550 Euro. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) kan, bij herhaling van deze overtreding, deze boete maximaal drie maal per jaar opleggen.

De wettelijke verplichting geldt voor alle motorvoertuigen die gebruikt worden voor het vervoer over de openbare weg. Als je jouw motorvoertuig tijdelijk voor langere tijd niet aan de openbare weg hebt staan, kan je dit voertuig tijdelijk laten schorsen voor de verzekeringsplicht. In dit geval moet je eerst de geldigheid van het kenteken bij het RDW laten schorsen waarna je de verzekeringspolis tijdelijk kan laten schorsen. Als je jouw motorvoertuig tijdelijk laat schorsen dan vervalt gedurende deze schorsing ook de wettelijke APK keuring, de motorrijtuigenbelasting en de verplichte WA verzekering. Je kan de geldigheid van het kenteken van jouw motorvoertuig maximaal voor een periode van één jaar laten schorsen. Wil je jouw voertuig langer schorsen, dan dien je de verlenging regelen vanaf zes weken voordat de bestaande schorsing afloopt. Het schorsen van jouw motorvoertuig kan je redelijk eenvoudig online regelen via de website van het RDW.

Voor jouw motorvoertuig heb je de keuze uit verschillende verzekeringen. Je kan kiezen voor de WA Autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid) een verzekering die de schade dekt waarvoor je aansprakelijk bent. Hiernaast heb je de WA Autoverzekering met beperkte cascodekking. Deze verzekering dekt de schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent en beperkte schade aan jouw voertuig onder voorwaarden. Als laatste heb je natuurlijk de All-Risk verzekering die ook wel WA autoverzekering met volledige cascodekking genoemd wordt. Bij een All Risk autoverzekering is de schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent en de schade aan jouw eigen auto in de meeste situaties gedekt.